آیا می دانید:

مزارع نیشکر خوزستان دیواره دفاعی مهمی در برابر گرد و غبارهای منطقه بوده و حجم عظیمی از این گرد و غبارها را جذب می کند.

 • افتتاح مدرسه دهخدا ۲ با سرمایه گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • تولید ۶۰ هزار تن شکر در کشت و صنعت سلمان فارسی
 • سامان دهی باگاس شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • استاندار خوزستان: کشت و صنعت های نیشکری از منابع مهم توسعه این استان بوده و تناسب جغرافیایی بسیار زیادی با منطقه دارند.
 • تولید 40 گونه نیشکر
 • توسعه استرتژیک استان بارویکرد کارآفرینانه وکسب وکارهای بخش خصوص
 • افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی کشت و صنعت دهخدا
 • تقدیر از مدیر عامل کشت و صنعت دهخدا در جشنواره خیرین مدرسه ساز
 • پیش بینی تولید ۵۵۰ هزار تن شکر
 • موفقیت کشت وصنعت نیشکر دهخدا در کسب ۷ گواهینامه بین المللی
 • برگزاری مراسم روز جهانی محیط زیست در میرزا کوچک خان
 • انتخاب کشت و صنعت نیشکر دهخدا به عنوان شرکت برتر
 • ۷۴هزار تن شکر در کشت و صنعت میرزا کوچک خان تولید شد