آیا می دانید:

مزارع نیشکر خوزستان دیواره دفاعی مهمی در برابر گرد و غبارهای منطقه بوده و حجم عظیمی از این گرد و غبارها را جذب می کند.

 • ظرفیت اشتغال قابل توجهی در گسترش صنایع پایین دستی نیشکر وجود دارد
 • دیدار مدیران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضرت آیت الله جزایری
 • افتتاح مدرسه دهخدا ۲ با سرمایه گذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • تولید ۶۰ هزار تن شکر در کشت و صنعت سلمان فارسی
 • تامین 40 درصد شکر تولیدی کشور در توسعه نیشکر
 • سامان دهی باگاس شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • استاندار خوزستان: کشت و صنعت های نیشکری از منابع مهم توسعه این استان بوده و تناسب جغرافیایی بسیار زیادی با منطقه دارند.
 • تولید 40 گونه نیشکر
 • دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط کشت و صنعت حکیم فارابی
 • تولید انواع الکترو پمپ در شرکت راصد صنعت توسعه بومی شده است
 • توسعه نیشکر پنج هزار کیلومتر لوله های زهکش طرح 550 هزار هکتاری را تامین کرد
 • افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی کشت و صنعت دهخدا
 • استفاده از «گِل فیلتر کیک» کارخانه شکر برای حاصلخیزی خاک مزارع نیشکر
 • برگزاری مراسم روز جهانی محیط زیست در میرزا کوچک خان
 • انتخاب کشت و صنعت نیشکر دهخدا به عنوان شرکت برتر
 • ۷۴هزار تن شکر در کشت و صنعت میرزا کوچک خان تولید شد