آیا می دانید:

مزارع نیشکر خوزستان دیواره دفاعی مهمی در برابر گرد و غبارهای منطقه بوده و حجم عظیمی از این گرد و غبارها را جذب می کند.

 • ناامیدی، عامل رقابت برای اقدامات حمایتی
 • سیاست اتحادیه اروپا درباره شکر: تحولات سیاستهای شیرین کننده ها بعد از سال ۲۰۱۵
 • تغذیه ارگانیک در مزارع نیشکر سلمان فارسی انجام شد
 • رهاسازی بیش از یک میلیون قطعه زنبور پلاتی تلنموس در مزارع نیشکر میرزا کوچک خان
 • رشد استفاده جهانی ازمحصولات قندی برای تولید اتانول
 • تامین 40 درصد شکر تولیدی کشور در توسعه نیشکر
 • سامان دهی باگاس شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 • استاندار خوزستان: کشت و صنعت های نیشکری از منابع مهم توسعه این استان بوده و تناسب جغرافیایی بسیار زیادی با منطقه دارند.
 • 12 میلیون زنبور تلنموس به منظور مبارزه بیولوژیک با آفات در موسسه تولید می شود
 • بومی سازی دستگاه تبخیرکننده شربت شکر در خوزستان
 • فصل زراعی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ برای برزیل فصل شیرینی نخواهد بود
 • فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم توسعه نیشکر جهت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی شکر
 • چهارمین برآورد تراز جهانی شکر در سال 2015-۲۰۱۴
 • انتخاب مدیرعامل شرکت خوراک دام شعیبیه به عنوان کارفرمای نمونه استان خوزستان
 • تلاش برای دست یابی به ظرفیت نهایی تولید شکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی
 • استفاده از «گِل فیلتر کیک» کارخانه شکر برای حاصلخیزی خاک مزارع نیشکر